รับทำ SEO

ตอนนี้เราก็มีงานเข้ามาใหม่สองเวป ซึ่งเวปก็กำลังทำกันอยู่ ยังไม่สรุปชื่อที่แน่นอน แต่ก็ได้ตกลงรายเรื่องการทำ SEO ไปแล้ว โดยดูจาก keywords ที่กำหนดมา คร่าวๆในการคำนวนราคาเราก็จะดูจากเวปคู่แข่งใน keyword นั้นๆว่ามีการแข่งขันสูงและมีการทำ SEO มากแค่ใหน จำนวน SERPs (Search Engine Results Pages) มากน้อยแค่ใหน กลุ่มเป้าหมายของเวปนั้น ในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อกำหนดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะวัดจาก www.google.com สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ (ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) หรือ www.google.co.th สำหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศ จากนั้นก็จะประเมินราคากันไปตามจริงยากเป็นยาก ง่ายเป็นง่าย ตรงไปตรงมาครับ

ส่วนในขั้นตอนการดำเนินการนั้น ตามประสบการณ์ที่เคยทำมา จะติดหน้าแรกภายในสองเดือนและไม่เกินสามเดือน โดยเราจะมีการรายงานผลการดำเนิดการให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ


Leave a Reply

Your email address will not be published.