SEO – PageRank (PR)

PageRank หรือ PR เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆในเรื่องการทำ SEO คราวนี้เราจะลองมาอธิบายกันง่ายๆสั้นๆและกระชับว่า PageRank คืออะไรแบบไม่ต้องเน้นในทางเทคนิคมาก หวังว่าคงจะช่วยให้เห็นภาพรวมของ PageRank มากขึ้นครับ

PageRank คืออะไร คำอธิบายที่ดีที่สุดเราจะขอแปลมาจาก google เองแล้วกันนะครับ เพราะ google คงเป็นผู้ให้คำนิยามกับคำว่า PageRank ได้ดีที่สุด โดย google บอกเอาไว้ว่า

“PageRank เกี่ยวข้องกับปัจเจกโดยธรรมชาติของเวปนั้นๆ โดยนำโครงสร้างของลิงค์ของแต่ละเวปเพจนั้นมาเป็นตัวบ่งชี้ค่า ยกตัวอย่างเช่น Google เห็นว่ามีลิงค์จากเพจ A ไปที่ เพจ B ซึ่งหมายความว่า เพจ A ได้โหวตหรือลงคะเนนให้เพจ B โดยคร่าวๆ แต่ google มองมากกว่านั้นคือดูว่าเพจ A ที่โหวตหรือลงคะแนนให้เพจ B นั้นมีความสำคัญ(important) และมีความน่าเชื่อถือมากแค่ใหน PageRank เกี่ยวข้องกับปัจเจกโดยธรรมชาติของเวปนั้นๆ โดยนำโครงสร้างของลิงค์ของแต่ละเวปเพจนั้นมาเป็นตัวบ่งชี้ค่า ยกตัวอย่างเช่น Google เห็นว่ามีลิงค์จากเพจ A ไปที่ เพจ B ซึ่งหมายความว่า เพจ A ได้โหวตหรือลงคะเนนให้เพจ B โดยคร่าวๆ แต่ google มองมากกว่านั้นคือดูว่าเพจ A ที่โหวตหรือลงคะแนนให้เพจ B นั้นมีความสำคัญ(important) และมีความน่าเชื่อถือมากแค่ใหน”

อ้างอิง: http://www.google.com/corporate/tech.html

เราคงไม่อธิบายด้วยคำพูดตัวเองมากไปกว่านี้ เนื่องจาก google ก็กล่าวเอาไว้ชัดเจนหมดแล้ว PageRank นั้นสำคัญต่อ google มาก เพราะว่า PageRank เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการ(algorithm) ในการจัดอันดับของ google
ส่วนการดูค่า PageRank ของแต่ละเพจนั้นสามารถทำได้โดย ลงโปรแกรม Goolge toolbar หลังจากที่เราลงโปรแกรมนี้เสร็จแล้ว เวลาที่เราเปิดเวปเพจแต่ละหน้าขึ้นมา เราจะเป็นบาร์สีเขียวเล็กขึ้นมาซึ่งจะบอกว่าเวปเพจที่เปิดอยู่นั้นมีค่า PR เท่าไรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.