SEO & etc.

ช่วงอาทิตย์ก่อนได้ทำการส่งงานให้ลูกค้าไปอีกเจ้าหนึ่ง เป็นงาน SEO ของบ.ทัวร์แห่งหนึ่ง จากที่ตกลงกันคือ TOP3 เท่านั้น ซึ่งก็เป็นไปได้ตามที่ตกลงกัน คิดว่างานนึ้โหดหินที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้ว จากคู่แข่งที่อยู่ในหน้าแรก ซึ่งมี PR สูงๆกันทั้งนั้น แต่เวปของลูกค้าเรา PR=0 แต่สามารถเบียดมาอยู่ใน TOP3 ได้ นั้นหมายความว่า PR ยังมีความสำคัญในการจัดอันดับอยู่หรือป่าว เซียนๆบอกว่าไม่ หลายๆคนบอกว่าไม่แน่ใจ เราบอกว่าไม่รู้

จากที่เรียนรู้มาในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องของอันดับจะเป็นเรื่องของลิงค์มากกว่า คุณภาพของลิงค์ ลิงค์นั้นๆมาจากใหน จากที่ที่เดียว หรือว่าหลากหลายไอพี หลากหลายประเทศหรือป่าว มีจำนวนมากแค่ใหน ส่วนในเรื่องของ content ใน page จะเป็นตัวตัดสินในเรื่องของ keyword อย่างเช่น เราเปลี่ยน title ของเวปหนึ่งโดยที่ไม่ได้ทำการจัดการเรื่องลิงค์เลย เวปก็สามารถทำอันดับในคีย์เวริค์นั้นๆได้ทันที ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้เป็นความคิดส่วนตัวคับ

ช่วงอาทิตย์ก่อนได้มีโอกาสไปพรีเซนต์เรื่อง SEO ให้กับหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาแห่งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องการทำ SEO แบบผิดคลาดเคลื่อนไปมาก เช่น ให้ความสนใจในบางคียเวริค์เป็นพิเศษ โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าคียเวริค์นั้น มี Mouthly Searches หรือ Search Trends เป็นอย่างไร คงจะเป็นการทำ SEO ที่สูญป่าวเป็นแน่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ลูกค้าคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.