Atom Publishing Protocol

จาก post ที่แล้วเกี่ยวกับ iMacros สคริปที่ทำออกมาทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ(เลย) เนื่องจาก iMacros มันอ่อนไหวเกินไป เป็นสคริปที่แค่ทำการจดจำการกระทำเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้งานกับสิ่งที่ต้องการได้ดีเลย สำหรับงานที่ซับซอนเกินไป คราวนี้เปลี่ยนแนวทางใหม่ครับ หันมาใช่ AtomPub แทน

AtomPub เป็น protocol ที่ใช้สำหรับจัดการ blog แบบ remote เรียกว่าไม่จำเป็นต้อง login เข้าหน้า site admin ก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องการทำก็คือเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น app base หรือ web base ก็ตาม โดยโปรแกรมตัวนี้จะทำงานบน AtomPub เพื่อจัดการ blog ทั้งหมดที่มี แบบอัตโนมัตกันเลยทีเดียว

ผลที่ออกมาก็คือโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างยิ่ง เรียกว่างานนี้สบายกันเลยที่เดียว เหลือโปรแกรมอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ต้องการก็คือ โปรแกรมที่เป็นตัวหา content (unique content) มาเพื่อป้อนให้กับโปรแกรมตัวนี้ทำงานต่อไป ส่วนเรืองการทำงานบน AtomPub จะมาอธิบายแบบละเอียดภายหลัง โดยจะเน้นที่ wordpress เป็นหลักครับ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.