XML-RPC

XML-RPC เป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในการทำงานในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา สำหรับการเขียนโปรแกรมเลียนแบบ scrapbox เนื่องจากไม่อยากเสียตังค์ซื้อ(งก)! และอยากได้โปรแกรมที่ตอบสนองการทำงานของตัวเองโดยสมบรูณ์มากกว่า

XML-RPC เป็นวิธีการหนึ่ง (ไม่เชิงที่จะเรียกว่า protocol?) ที่กำหนดวิธีการและข้อมูลที่ทั้งสองฝั่ง server และ client จะสามารถสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยที่ไม่จำเป็นหรือต้องคำนึงว่าทั้งสองฝั่งใช้ภาษาอะไรในการพัฒนาโปรแกรมและทำงานอยู่บนระบบปฎิบัติการอะไร โดยข้อมูลที่ใช้ส่งผ่านระหว่างสองฝั่งคือ XML และมีการทำงานผ่าน Application Layer (HTTP)

ยกตัวอย่าง wordpress ซึ่งพัฒนาขึ้นมาด้วย PHP ได้ทำการเขียน API ต่างๆเช่น post blog, delete blog และ API อื่นๆในการทำงานกับ wordpress blog, http://codex.wordpress.org/XML-RPC_wp. ซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมา ด้วยภาษาอะไรก็ได้ เพื่อเรียก API เหล่านี้ โดยผ่าน XML-RPC ซึ่งสิ่งที่เราได้มาก็คือ wordpress admin แบบ remote ซึ่งเราก็สามารถขยายความสามารถเหล่านี้ เพื่อให้โปรแกรมของเราสามารถจัดการ blogs ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือได้ด้วยโปรแกรมโปรแกรมเดียว โดยแล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบใหน หวังว่าคงจะเป็นประโยขน์และช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานลงมาได้บ้างคับ

ปล. รูปนั้นเขียนเองกับมือ 555+

One thought on “XML-RPC

Leave a Reply

Your email address will not be published.