Affiliate Program

Affiliate Program คือโปรแกรมที่อยู่ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เป็นการขายการทำตลาดในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ เมื่อผู้ผลิตสินค้าต้องการขายสินค้าของตน ตามวีธีเดิมก็จะเป็นการขายเองโดยตรง เช่น เปิดเวปไซต์ขึ้นมา หรือ อาจจะมีการขายผ่านเซลล์ หรือมี distributor อยู่ในพื้นที่ต่างๆ นั้นเป็นการขายในรูปแบบเดิมๆ แต่เมื่อมีการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์เกิดขึ้น จึงมีคำว่า Affiliate Program เกิดขึ้นมา

Affiliate Program มีการทำงานอย่างไร กล่าวคือ เมื่อผู้ผลิตสินค้าต้องการขายสินค้า ผู้ผลิตสินค้าจะมาประกาศตัวเป็นผู้ที่ต้องการขายสินค้าในเวป Affiliate ต่างๆ เช่น cj, clickbank, etc. โดยจะเรียกว่า Advertiser ซึ่งเวปที่เป็น Affiliate เหล่านี้จะไม่มีความหมายต่อผู้ซื้อสินค้าเลย แต่มีความหมายต่อผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขายแทน เรียกว่า Affiliate Partner ซึ่งตัว Affiliate Partner นี้เองที่จะทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับ Advertiser ซึ่งสิ่งที่ Affiliate Partner จะได้รับคือค่า commissions

สิ่งที่  Affiliate Partner ต้องทำในการขายสินค้าคือ ทำอย่างไรก็ได้ให้มีลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้านั้นๆ เข้ามาที่หน้าสินค้าของ Advertiser ซึ่งถ้าหากมีการซื้อขายเกิดขึ้น Affiliate Partner นั้นจะได้ค่า commissions ไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ และนั้นทำให้เกิด PPC + Affiliate Program ขึ้นมาโดย Affiliate Partner นั้นได้นำสินค้าไปโปรโมตผ่านทาง Adwords, Adcenter, etc. โดยใช้ลิงค์ตัวสินค้าโดยตรงเป็นตัวโปรโมต หรือบางคนอาจจะทำ Landing Page ขึ้นมาก่อนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจซื้อตัวสินค้า

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Affiliate Program ไม่อนุญาติให้มีการทำ direct link จาก search marketing campaigns โดยตรงและ google ก็ไม่อนุญาติเช่นกัน ที่อนุญาติคือต้องมีการทำ Landing Page ก่อนเท่านั้น ซึ่งก็มีบางคนที่ ทำ Landing Page แบบไม่มีคุณภาพ เช่น อัดลิงค์ของสินค้าเข้าไปโดยที่ไม่มีข้อมูลของตัวสินค้าเลย ต้องการแค่ให้ลูกค้าคลิกเข้าไปและซื้อสินเค้าเท่านั้น ซึ่งก็เป็นไปได้ยาก หรือ บางคนอาจจะทำ Landing Page ที่มีข้อมูลของตัวสินค้าโดยไปก๊อปปี้จากชาวบ้านเค้ามา ซึ่งเวปพวกนั้นได้ถูก Affiliate Program เจ้าต่างๆแบนไปกันมากมาย

สิ่งที่ Google หรือ Affiliate Program ต้องการจริงๆก็คือคุณภาพของการค้นหาของตัวเองและสินค้าที่จะขาย google เองไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาติให้ที่ Affiliate แต่ google ต้องการคุณภาพของการทำ Affiliate มากกว่าการสร้างเวปขยะเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งจะมองว่าเป็น SPAM ก็ได้ ถ้า Google จัดการกับตรงนี้ไม่ได้ อนาคตทางด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ Google คงจะลดลงอย่างแน่นอน แต่สิ่งที่ Google ทำก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคราวนี้ Google เอาจริง

ข้างบนเป็นรูปของ Advertiser  เจ้าหนึ่งของ cj จะเห็นว่าก่อนที่เราจะสมัครเข้าเป็น Affiliate Partner จะมีข้อตกลงบอกเอาไว้อย่างชัดเจน เช่น

1. ห้ามใช้ชื่อยี่ห้อเป็น keywords
2. หน้าทำ direct linking โดยตรงจาก search marketing campaigns
3. หากจะทำ landing page ก็ห้ามมีชื่อยี่ห้ออยู่ใน domain

นี้คือข้อตรงลงระหว่าง Advertiser กับ Affiliate Partner ซึ่งถ้าเราไม่ทำตามหรือไม่อ่านให้เข้าใจ Advertiser ก็มีสิทธิ์ที่จะลบเราออกจาก Program ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.